Casino er en ekstrainntekt for amerikanske indianere

Casino

Det er ingen tvil om at casinodrift gir ekstra inntekter til både staten eller kommunen og enkeltpersoner i form av arbeid (les mer om hvordan casinobransjer gir nye arbiedsplasser). For de amerikanske indianerne har casino blitt en viktig inntektskilde, spesielt fordi de kan tilby casinospill i områder hvor dette ellers ikke er lov. Grunnen er at det på 70-tallet ble avgjort i den amerikanske høyesterett at indianerne stod fritt til å regulere egen aktivitet på egne reservater. Denne avgjørelsen betyr i praksis at et reservat i stor grad kan styres av egne regler, så lenge dette kun påvirker forhold innenfor reservatets grenser. Like etter kom de første casino og spillsteder inne i reservatene. Dette ble raskt kjent som Tribal Gaming. Les mer her.

Kontroversiell Tribal Gaming

Selv om høyesterett hadde gjort det klart at indianerne skal regulere aktiviteten innenfor reservatets grenser, er det fremdeles uenighet rundt driften. Mange casino tilbyr bedre vilkår og større bonuser enn de omkringliggende spillehallene som var strengere regulert. Derfor ble det i 1988 lagt inn en ny regulering ”Indian Gaming Regulatory” Act (IGRA). Denne slo fast at indianerstammene hadde full suverenitet over reservatene. Dermed var det opptil dem om indianerne om de ville tilby casinodrift på reservatene. Samtidig ble det enighet om en Tribal-state contract. Denne går ut på at indianerne og statene må bli enig om vilkårene først. I tillegg har de føderale myndighetene autoritet til å regulere spillingen. På denne måten har man fått balanse.

Fra 100 millioner dollar til 16,7 milliarder dollar

IGRA hjalp å stabilisere casinodriften og inntektene økte voldsomt. I 1988 lå inntektene på 100 millioner, men dette økte til 16,7 milliarder dollar i 2006.
I 2006 ble det introdusert, av den amerikanske kongressen, en lov som skal beskytte statenes interesser mot Tribal Gaming utenfor reservatene. I tillegg presses Bureau of Indian Affairs til å stramme inn reguleringen og godkjenningen av nye casino. I 2012 var det 460 ”Indian Gaming Establishments”. Takket være inntekten fra disse casino har mange stammer fått muligheten til å tilby bedre helsetjenester, skoler og infrastruktur. Det er og en viktig kilde til turisme, noe som også gir inntekter til de som lever av å selge håndlagde, tradisjonelle varer. Foreløpig har det ikke kommet en online versjon med Indian gaming, men dette vil nok komme med tiden. Det er mer og mer online casino.