Finnes det et eget gambling gen?

Casino

Genetikerne fortsetter å avdekke menneskers gene struktur i et forsøk på å forklare hvorfor mennesker utvikler seg forskjellig. En genevariant som har fått mye oppmerksomhet er MAOA-L. Denne genevarianten blir også kalt for krigergenet, mye fordi mange med dette genet har en aggressiv atferd, derav navnet. Det spekuleres i om dette genet var svært nødvendig for våre forfedre ettersom man da trengte aggressive, risikovillige og beslutningsdyktig krigere. I dagens samfunn er det mindre behov for slike krigere. Så man har tenkt at mennesker med dette genet vil slite i dagens samfunn. Overraskende nok viser nye resultater at dette genet langt ifra er noe som hører fortiden til.

Krigere tar veloverveide rasjonelle valg

Casinospill og spill generelt krever at man tar raske avgjørelser. Ikke helt liv og død avgjørelser, men selvsagt står alltid æren på spill. Hvem vil vel tape? Forskerne mente opprinnelig at personer med krigergenet ville være mer tilbøyelig til å ta impulsive og høyrisiko avgjørelser. I en undersøkelse gjort i California Institute of Technology i USA kunne forskerne midlertidig trekke en overraskende konklusjon. For selv om individene med krigergenet valgte hyppigst å gamble, traff de også hyppigst det mest optimale valget. Spesielt når de satt med muligheten til å få den helt store gevinster. Forskerne konkluderte dermed med at individer med krigergenet faktisk er bedre til å ta veloverveide og rasjonelle valg under press. Så selv om det er vanligere at de gambler, så vinner de jevnt over oftere.

Gener er bare litt av forklaringen

Mye av grunnen til at forskerne bruker casinospill og spill generelt i sine forsøk er at det er mye spenning knyttet til hvem som vinner. Enten man spiller om penger eller om ære, så vil de fleste gjør det de kan for å vinne. Derfor bringer dette ut konkurranseinstinktet hos de fleste. Det er ikke rart at krigergenet gjør det bra i en slik situasjon. Hvis du ikke har krigergenet er det likefult ingen grunn til å fortvile. Forskerne er ikke enig om det er miljø eller gener som avgjør folks oppførsel. Derfor kan man ikke si at det er et gambling gene, men muligens er noen personer mer tilbøyelige til å ta sjanser og gjøre raske vurderinger.