Kulturdepartementets komité foreslår innstramming av casino på nett

Casino

I 2013 satte Kulturdepartement ned en komité med et mandat som gikk ut på å studere utviklingen av casino på nett. Rapporten ble levert mot slutten av 2014 og bearbeidelsen vil skje i 2015. Ifølge rapporten står Norge nå ved et veiskille i forhold til pengespill utviklingen og hvor det norske spillemonopolet er i ferd med å svikte. Derfor anbefaler komitéen implementeringen av en rekke tiltak for å beskytte spillmonopolet og hindre utenlandske spilleaktører tilgang til spillere i Norge. Her nevnes det spesielt at man må jobbe tettere med norske banker for å hindre pengeoverføringer til utenlandske casinoer. Selv om det per i dag er satt inn tiltak på dette punktet, mener komitéen at disse tiltakene er ineffektive. I følge komitéen har norske spillere sendt rundt 1 milliard kroner til utlandet til utenlandske spilloperatører. Dette representerer ca. ni prosent av det totale norske spillmarkedet og er en ”gamblinglekkasje”. Det er denne man vil til livs ved å samarbeide tettere med bankene.

Myndighetene må jobbe aktivt mot reklame for online casino

Komitéen fremhever i rapporten at myndighetene må aktivt jobbe mot reklame for online casino og pengespill generelt. Dette gjelder selvsagt kun for utenlandske aktører, da Norsk Tippings reklamer skal beskyttes. Komitéen mener at det er viktig at myndighetene bruker de pressmidler de har for å sikre at også kommersielle kanaler begrenser publisering av denne type reklame. Ettersom den norske stat er inne på eiersiden i en rekke mediebedrifter, bør myndighetene aktivt bruke sin eierandel til å begrense reklamering for utenlandske spillaktører. Allerede i dag er det en et direktiv, Audiovisual Media Service (AMS) direktiv som setter en stopper for reklame på norsk TV for utenlandske spillselskaper. Derfor er det naturlig, mener komitéen, å jobbe for å håndheve dette direktivet også ovenfor kanaler som tas inn i norske hjem, men som ikke er underlagt AMS direktivet. Dette er selvsagt kanaler som TV3, VOX, TLC og andre tv-distributører.

Totalt sett en innstramming

Komitéen har levert en innholdsrik rapport som kommer til å bli diskutert i forskjellige etater fremover. Det er sannsynlig at man vil se lovendringer og ikke minst forslag i forhold til håndhevelse av de eksisterende forskriftene. Spørsmålet er om dette er gjennomførbart i vår digitale verden.