Lite nytt i den foreslåtte endringen av lotteriloven

Casino

Det var mange som så for seg at kulturdepartement kom til å komme med vesentlige endringer i lotteriloven i 2015. Dette skyldes at FrP har gått sterkt ut og snakket varmt om å åpne flere markeder for konkurranse, inkludert casino. Norsk Tipping og Rikstoto har lenge vært enerådende på norsk jord. Deres virksomhet styres av statens retningslinjer, som skal hindre spilleavhengighet. Dette betyr tilsynelatende lav innsats og mindre gevinster. Mye tyder på at den varslede gjennomgangen og endringen av lotteriloven kun vil føre til mindre endringer i det norske spillmarkedet. Ryktene sier at det foreløpig er snakk om at fem veldedige organisasjoner skal få starte pengespill og lotteri. Denne lotterivirksomheten vil få et omsetningstak på 300 millioner kroner. Dette representerer en oppmykning av vilkårene ettersom dagens omsetningstak for alle andre enn Norsk Tipping ligger på 100 millioner kroner i året.

Vil man få inn utenlandske aktører?

De som har sett for seg storstilt casinodrift på norsk jord, vil dessverre bli skuffet. Det foreslåtte omsetningstaket på 300 millioner kroner i året, blir for lavt for de store utenlandske aktørene innen pengespill. I tillegg må en eventuell utenlandsk aktør samarbeide og dele profitten med en veldedig organisasjon. Dette gjør det enda vanskeligere å få en god profittmargin. Likefullt, man vil nok få se en økning av utenlandske aktører på den tekniske siden av lotteridriften. For de veldedige organisasjonene må samarbeide med noen som har den tekniske kompetansen. I Norge er det Norsk Tipping som sitter på en slik kompetanse. Eventuelle nye lotteriselskaper vil derfor sannsynligvis se mot utlandet og forsøke å hente inn teknikere som kan sikre en solid og forsvarlig teknisk drift.

Restriksjoner for nettadresser

Selv om internett er grenseløst, er det mange myndigheter i andre land som prøver å legge inn virtuelle grenser. I Danmark har man lykkes i stor grad med å blokkere nettadresser til spillselskaper uten lisens, slik som casino. I land styrt av diktatorer og/eller religiøse grupperinger, har man klart å stenge sosiale medier slik som Facebook. Teknisk sett er det fullt mulig. Spørsmålet er om nordmenn vil akseptere at deres bruk av internett begrenses på denne måten. Hvis markedet forblir åpent, slik det er per i dag, vil de foreslåtte endringene i lotteriloven ha liten eller ingen påvirkning på nordmenns spillestil.