Økonomiske utfordringer for spilleselskaper

Casino

Det er potensielt store verdier knyttet til casino drift. Ikke bare på selve administrasjonssiden, men også når det kommer til utvikling av programvare. En av de største innen utviklingen av spilleautomater er NetEnt. Dette selskapet, som mange andre i bransjen, er registrert i både i Nord Amerika og på Malta. Dette gir dem tilgang til store markeder, men samtidig er man sårbar i forhold til endringer i styreformer og ikke minst, i det økonomiske klima. Konkurs kan fort bli resultatet hvis valutaen stuper. Les mer på økonominyheter.com.

Spillselskaper med konto i middelhavslandene

I dag er de fleste casino registrert i middelhavsområdet. Dette skyldes delvis de gode skattevilkårene og delvis en målrettet politikk som støtter virksomheter innen pengespill. For de involverte landene, slik som Malta, har casino-bransjen styrket landets økonomi. Online casino og pengespill generelt blir stadig mer populært, noe som tilsier at den økonomiske veksten vil fortsette. Når det er sagt, flere økonomer uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen i middelhavslandene. Mye av dette skyldes svake banker og ikke minst, styresmakter med kortsiktige mål. Det store spørsmålet blir derfor; hvor har spillselskapene sine største verdier?

Forskjellig kundegrunnlag

Når man ser på den økonomiske fremtiden til spillselskapene er det viktig å se på hvor midlene er plasser og ikke minst hvem som er kundene. En av de største aktørene i markedet, nemlig Net Ent er svenskeiet og registrert i Malta. Deres primære inntektsgrunnlag er salg av spill og programvare til online casino. Slike transaksjoner foregår i det landet man er lisensiert, noe som gjør at en bankkrise fort kan rive ned en bedrift som NetEnt. Rene pengespillselskaper står noe tryggere ettersom de får betalt i forskjellig valuta. Så selv om bankene kollapser i middelhavsområdene, vil mange av disse selskapene ha sin formue plassert i andre valuta, i andre land.

Utfordring for spillere?

Bør spillere være bekymret for en bankkollaps i de landene hvor online casino er registrert? Svaret er i utgangspunktet nei. Pengespillselskapet har en pengereserve som skal sikre at spillere får utbetalt pengepremierene ved en konkurs eller andre økonomiske vansker. Når det er sagt, helt sikker kan man aldri være. Derfor er det ikke å anbefale å ha en stor spillekonto. Ta ut penger når det blir mye på kontoen og sett heller inn igjen penger hvis du trenger det.