Online Casino med flere tiltak for å hjelpe spilleavhengige

Casino

Denne siden hjelper deg med å gi støtte om måter å spille trygt på og gir tilleggsinformasjon om hvordan du kan beskytte deg mot overforbruk.

Online Casino bransjen står ovenfor en stor utfordring når det kommer til spilleavhengige. Ettersom casino på nett er tilgjengelig hele døgnet, kan spillere i teorien sitte døgnet rundt og spille. Det er og svært enkelt å overføre penger til et casino. Et par tastetrykk og man har plutselig overført flere tusen fra egen konto og inn på spillkonto. Det hele skjer virtuelt, noe som kan gjøre det vanskelig for spilleren å beholde kontrollen. Heldigvis er det online casino-bransjen klar over problemet. De er ikke tjent med at bransjen får et dårlig rykte og har derfor iverksatt en rekke tiltak for å hindre at spillere taper alle pengene på casino spill.

Innskuddssperrer, tapssperrer og andre begrensninger

Det er selvsagt ikke enkelt for et online casino å skulle regulere enkelt spilleres pengebruk. Likefult har de fleste casino lagt inn en rekke frivillige bremser som spilleren selv kan aktivere. Det første og kanskje det viktigste er at man ikke kan spille på kreditt. Pengene må fysisk overføres til casino før man får spille for dem. Så er det selvsagt mulig at spilleren låner penger i banken, og så overfører dem. Flere rettsaker i løpet av de siste årene har midlertidig belyst dette problemet. I mange av tilfellene har banken eller låneinstitusjonen måtte ettergi gjelden fordi det var klart at pengene skulle brukes på spilling og dermed burde lånet vært stoppet. Så reglene er skjerpet og det er vanskeligere i dag å få lånt penger til å spille. I tillegg har mange casinoer lagt inn en frivillig innskuddssperre. Spilleren setter en grense selv for hvor stort totalt innskuddet kan være i løpet av en gitt periode. Det samme gjelder for tapssperre. Noen casinoer vil og kontakte spilleren per mail hvis spilleren taper mye i løpet av en periode.

Frivillige tiltak

Ulempen med alle tiltakene er at de er frivillige. Det er fullt mulig og relativt enkelt, å omgå dem. Derfor vil ansvaret fortsatt ligge på enkeltspilleren, noe som er vanskelig når det er snakk om avhengighet. Fremtiden vil vise i hvilken grad tiltakene fungerer. Det som er sikkert er at online casino er kommet for å bli. Derfor må man finne måter å hjelpe spilleavhengige i et samfunn hvor pengespill er tilgjengelig døgnet rundt og hvor-som-helst.